rachel

Zelfstandig adviseur strategische communicatie & marketing,
vormgever en tekstschrijver

Ik geloof in de kracht en het belang van communicatie en marketing in en voor organisaties. Goede strategieën gebaseerd op je "why", effectieve middelen en een continue proces van om je heen kijken maken het verschil in de mate waarop organisaties in staat zijn hun doelstellingen te realiseren.

Het is mijn passie om organisaties te ondersteunen bij marketing, communicatieve en bedrijfskundige vraagstukken. Van advies tot en met uitvoer. Van ingewikkelde en vaak langdurige verandertrajecten tot en met korte creatieve campagnes en noodzakelijke communciatiemiddelen die net wat extra's bieden.

Ik heb ervaring met projecten op het gebied van identiteit en imago, verandermanagement, marketing, interne communicatie, crisiscommunicatie, ict, positionering, merkbeleid, fondsenwerving, community building, social media, onderzoek en pr.

Enthousiast, betrokken, soms eigenwijs, doelgericht, pragmatisch, communicatief sterk, positief kritisch, zelfstandig en creatief zijn kenmerken van wie ik ben. Ik houd er van om dingen in beweging te krijgen en out of the box te denken. Van organiseren en leidinggeven, sprekende vormgeving, projectmatig werken en van nieuwe uitdagingen.

 
 

ervaring

Kerk2030 | Marcomm en projectmanagement (jan 2020 - heden) 

Kerk2030 is een initiatief van onderaf door gemeenteleden met een gloeiend hart voor Christus Kerk, dat bezig is met een impuls voor lokaal kerkzijn. 'Christus volgen en samen kerkzijn in onze tijd voor onze omgeving.' Kerk2030 is in 2017 gestart met een aantal conferenties en werkt vanaf 2018 met 12 gemeenten aan lokale vernieuwingstrajecten. Dat worden er meer in de komende jaren. Met diverse marcomm- en projectmanagementactiviteiten ondersteun ik deze beweging. Ik heb het logo ontworpen en de website gemaakt. Er is een publicatie geschreven, waarvan ik de vormgeving mocht doen. In sept 2020 is er een groots online livestream event geweest, wat de landelijke kick-off was van het project. Hiervoor hebben we diverse promotieactiviteiten gedaan. Komende periode zijn er webinars en is er een traject waarin kerken begeleid kunnen worden.

www.kerk2030.nl

LVGS | Adviseur/Medewerker Communicatie (2017 - heden)

In samenwerking met de voorzitter van LVGS ben ik verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering op het gebied van marketing en communicatie. In de transitie die LVGS doormaakt is communicatie essentieel. Centraal staan de peilers: externe en interne communicatie met betrekking tot positionering en ondersteuning en toerusting van de communicatiecapaciteit op de LVGS-scholen. Concrete werkzaamheden: communicatie-advies, pr, hoofdredactie nieuwsbrief, websitebeheer, initiator en organisator van het landelijk communicatienetwerk van LVGS+-scholen, etc.

www.lvgs.nl

 

Nomilk2day | Vormgever en marcomm-adviseur (2017 - heden)

Voor dit ambitieuze internationale headhunterskantoor - gespecialiseerd in de niches agribusiness, food&industry en engineering - werk ik als vormgever en extern marcommadviseur. Ik ondersteun hiermee de marcomm-afdeling van deze organisatie. Taken zijn het vormgeven van alle huisstijlmiddelen, zowel online als offline. In 2019-2020 hebben we een rebrand gedaan, een herpositioneringsstrategie, gebaseerd op een vernieuwde missie en visie, met de pay-off 'Connecting Ambitions'. Naast het vormgeven van verhalen en vacatures voor de website maken we ook eens per half jaar een glossy waarvoor ik de vormgeving doe.

www.nomilk2day.nl

IASM | Coördinator projectbureau, Comm&PR (2015-heden)

Als coördinator projectbureau ben ik lid van de projectgroep die de leiding heeft over het landelijke project "Identiteit als sterk merk"​. Hierin ben ik eerste aanspreekpunt voor de projectmedewerkers van de verschillende scholen, ondersteun en adviseer op het gebied van communicatie, organiseer bijeenkomsten/evenementen en denk inhoudelijk mee bij de aanpak en uitvoer van het project. Doel van het project is om de identiteit van de christelijke PO- en VO-scholen verder te ontwikkelen.

http://www.lvgs.nl/identiteit-als-sterk-merk

Greijdanus College | Stafhoofd Communicatie, Marketing en PR (2008-2017)

Greijdanus is een school voor Voortgezet Onderwijs met vestigingen op 4 locaties: Zwolle, Hardenberg, Meppel en Enschede. Elke dag gaan er meer dan 3750 leerlingen naar school, werken er ruim 400 personeelsleden en worden alle hedendaagse onderwijsrichtingen aangeboden. Motto: 'Schitteren in Zijn licht'. De stafdienst Communicatie adviseert en faciliteert als een full service intern communicatiebureau dienstverlening op het gebied van marketing, pr, organisatie- en interne communicatie. Taken: oprichten afdeling, leidinggeven team, maken beleidsplannen, projectmanagement, coördinator identiteitstraject rond missie/visie/profilering en doorvertaling organisatie, werving nieuwe leerlingen, ICT-ontwikkelingen voor moderne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie en onderzoek. 
 www.greijdanus.nl


GO|ON | Stafhoofd Communicatie, Marketing en PR (2013-2017)
Greijdanus werkt nauw samen met het gereformeerd primair onderwijs in de regio oost-nederland, onder de naam GO|ON. Voor het samenwerkingsverband en voor de primair onderwijs organisaties Accretio en De Zevenster (tegenwoordig Florion) levert de afdeling Communicatie, vanuit een gemeenschappelijk communicatie service centre, ook marketing en communicatie dienstverlening voor de bestuursorganisaties en 20 basisscholen.

www.goon.nl


Forcomm | Eigenaar, communicatieadviseur en vormgever (jan 2013-jan 2015)

Onder het label Forcomm heb ik twee jaar gewerkt als zelfstandig communicatieadviseur, tekstschrijver en vormgever. Eigenwijs, betrokken en creatief geeft Forcomm vorm aan communicatie, in tekst en beeld. Dat begint nooit bij het middel, maar altijd bij de doelstellingen van organisaties. Activiteiten: communicatieplannen, -campagnes, persbeleid, huisstijl, rebranding/positionering, social media strategie en uitvoering, maken van middelen zoals websites en folders, tekstschrijven, vormgeving en meer. Klanten waren onder andere: Van Houdt Zeker Hypotheekadvies, Rhodé Fotografie, De Linde in Hasselt (JP van den Bent Stichting), Ben's Cateringbedrijf, KindZijn kindercoaching, Kleurmeesters (de Parabool), Mathieu Kolber Bewegingscoach en Stichting Huruma MEVA.

CTB ICT Flex | Senior Medewerker Marketing & Communicatie (2005-2009)

CTB ICT Flex BV, tegenwoordig Pivoton, is een toonaangevende ICT-dienstverlener in Nederland. Als businesspartner voor de uitzendbranche biedt CTB een bedrijfsproces ondersteunende totaaloplossing. Voor CTB heb ik de B2B marketing opgezet en uitgevoerd: van strategie tot middelen om met marketingcommunicatie bij te dragen aan de commerciële doelstellingen van de organisatie.
 

projecten

FairRebel & Daniëlle Rebel-Boeve (2020)

Voor het christelijke en duurzame kledingmerk FairRebel werk ik momenteel achter de schermen - oa met een Wordpress techneut - aan een nieuwe website, met webshop, dat klaar is voor internationale lancering van het merk. Daarnaast ondersteun ik deze organisatie met diverse andere zaken op terrein van marketing en communicatie; van advies tot vormgeving of tekstschrijven.

Samen met de founder van FairRebel, Daniëlle Rebel-Boeve, ontwikkel ik voor haar activiteiten als spreekster een eigen merk. Hiervoor wordt gewerkt aan een beeldmerk, huisstijl, website en positioneringsstrategie via eigen social media kanalen.

 

Rebrand merk/update huisstijl Nomilk2day & nieuwe website (2020)

Voor het internationale headhuntersbureau Nomilk2day mocht ik de huisstijl updaten. Deze jonge ambitieuze organisatie wilde zichzelf herpositioneren met een vernieuwde missie en visie, samengevat in de pay-off 'Connecting Ambitions'. Daarbij is een sublabel ontwikkeld voor hun Engineers. In de visuals kwamen mensen centraal te staan, ondersteund door grafische elementen die symbool staan voor 'de juiste match'. Naast de uitwerking van alle online en offline huisstijlmiddelen (oa in sjablonen, zodat de marketingafdeling er zelf mee kan werken), heb ik de vormgeving voor hun nieuwe website gemaakt en als projectleider de realisatie en lancering begeleid.

 

Website Stichting Waalse Kerk Maastricht (2020)

Voor deze stichting maakte ik een website en (tijdelijk) beeldmerk om het proces van aanvragen anbi-status te faciliteren. In de toekomst worden er activiteiten verwacht om fondsen te werven voor dit initiatief dat als doel heeft om het monumentale gebouw "de Waalse kerk" beheren, renoveren en faciliteren tot een ontmoetingsplaats voor kerkelijke gemeenschappen en de Maastrichtse gemeenschap.

 

Logo en website Pastoraat & Corona (2020)

In zeer korte tijd (ongeveer 1 week, dit was noodzakelijk vanwege de actualiteit) maakte ik in opdracht van de TU Kampen een beeldmerk en website voor hun handreiking over pastoraat in tijden van corona.

 

Restylen huisstijl en website Stichting Huruma MEVA (2019)

Sinds 2011 ben ik bij Stichting Huruma MEVA betrokken als vrijwilliger. In die periode heb ik ook een aantal reizen naar Kenia heb gemaakt om de stichting met het werk daar te ondersteunen. Daarna deed ik diverse werkzaamheden op het terrein van communicatie en fondsenwerving, oa als bestuurslid. In 2019 heeft de stichting een professionaliseringsslag gemaakt. Het logo werd van frisse kleuren voorzien en als ZZP-er werd ik gevraagd de huisstijl uit te werken en een nieuwe website te bouwen. Het ontwerp werd gebaseerd op het idee van een reisdagboek/plakboek; met tekst en beeld verhalen vertellen over het werk dat ze doen, de mensen die ze ontmoeten en ervaringen die ze meemaken. En daarin vooral laten zien wat het effect is van het werk van de stichting: lachende gezichten, mensen die weer hoop hebben. Naast de grafische en technische kant herschreef ik ook de teksten.

Website, huisstijl en logo B&B de Linten (2017-2018)
Voor de prachtige Bed&Breakfast in Klarenbeek mocht ik het logo ontwerpen, de huisstijl ontwikkelen en een website maken waar gasten online hun verblijf kunnen boeken.

Projectleider identiteit (als sterk merk) bij Greijdanus (2011-2016)

Als projectleider identiteit, in samenwerking met CvB en De Betekenisfabriek, strategie bedacht en uitgevoerd voor positionering op basis van identiteit. Resultaten fase 1: nieuwe slogan (‘schitteren in Zijn licht’), identiteitsdocument en id-paspoort, waarden, huisstijl en introductiecampagne. Tevens implementatie in beleid en activiteiten, waardoor identiteit zichtbaar wordt in/door alle organisatiefacetten, zoals HRM, huisvesting en communicatie. Vervolgstappen in de jaren erna waren gericht op het doorontwikkelen van de identiteit onder de noemer "verdiepen en verbinden" (fase 2) en vervolgens "identiteit als sterk merk" (fase 3). Met name in de laatste fase richtte de organisatie zich onder andere op doorontwikkelen van de identiteit, borging, cultuur, leiderschap, onderwijskundige concretisering, profilering en opleiden. Speerpunten waren onderwijsvisie, vorming en maatschappelijke inbedding.

Adviseur Communicatie diverse fondsenwervingsprojecten (2014-2017)

Voor verschillende fondsenwervingsprojecten, waaronder CFA/Schoolgeld, de Vriendenstichting van Greijdanus en diverse projecten voor goede doelen, adviseur geweest op het gebied van communicatie, marketing en pr. Ervaring opgedaan met community building, friend & fund raising en fondsenwerving.

Projectleider online communicatieplatform (2013)

Projectleider voor een online communicatieplatform voor ouders, personeel en leerlingen van Greijdanus. De digitale oplossing is in samenwerking met ICT uitgedacht, met behulp van een externe leverancier gebouwd en vervolgens geïmplementeerd in de organisatie. Een omvangrijk verandertraject, vanwege: weerstand bij personeel, van papier naar digitaal, van wekelijks/maandelijks nieuws naar continu en elke medewerker auteur en ambassadeur.

 
 

contact

Hartelijk dank voor uw bericht! Uw mail wordt snel beantwoord.

© 2020 by ID communicatie